2106138336 ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 598, Γέρακας pkourtisee@yahoo.gr

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 598, Γέρακας, Αθήνα Τ.Κ.: 15344

Τηλέφωνο: 2106138336

Φαξ: 2106138336

E-mail: pkourtisee@yahoo.gr

Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 65367

Ιστοσελίδα: http://www.pkourtis.gr