2106138336 ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 598, Γέρακας pkourtisee@yahoo.gr